Vi Arbejder Med Børn, Unge Og Familier

Hos os finder du tre selvstændige afdelinger – en specialskoleet aflastningstilbud og et familieværksted – som på hver sin måde – og i fællesskab – sætter børn, unge og forældre i centrum for deres egen udvikling.

På Ishøjgård har vi en fælles ambition om at arbejde helheds- og ressourceorienteret, og dette har vi særligt gode forudsætninger for, fordi vi har mange forskellige fagligheder samlet under samme tag. For at styrke indsatsen, ansatte vi i 2021 en fysioterapeut, som indgår i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige fagligheder i huset. Desuden kan vi trække på kommunens øvrige fagpersoner – Ishøjgård har blandt andet en tale-hørekonsulent tilknyttet.

Som fagpersoner er vi fælles om at tænke og arbejde systemisk og narrativt, og vi anskuer udviklingsarbejde som en kreativ proces, hvor respekt og fælles fokus i vores samarbejde danner grundlaget for læring og udvikling hos os og hos vores brugere.

Ishøjgård er beliggende i smukke og rolige omgivelser i Ishøj Landsby i en ældre landbrugsejendom, som løbende er blevet restaureret, så de fysiske rammer bedst muligt understøtter høj kvalitet i vores tilbud.

Det er vigtigt for os, at Ishøjgård er et rart sted at komme, og du kan derfor forvente at blive mødt med et smil, når du kommer på besøg hos os.

Under fanerne i toppen af hjemmesiden, kan du finde mere information om de enkelte afdelinger – herunder information om målgruppen og visitation hertil.

Velkommen til Ishøjgård

Ish├©jga╠èrd_Det 5. element_RGB_samlet

Ishøjgård er en gammel gård, som tidligere er gået under navnet “Ny Ishøjgård”. Men siden 2007 har bygningerne haft den funktion, som de også har i dag: familiebehandling, undervisning og aflastning af børn og unge med særlige behov.

I 2020 besluttede vi os for at filme Ishøjgård og hverdagen i afdelingerne. Vi håber, at filmene kan være med til at give borgere og samarbejdspartere et indtryk af, hvad Ishøjgård er – og ikke mindst hvad vi står for.

Ishøjgård – en moderne institution i historiske rammer