Åben Anonym Rådgivning

Om åben anonym rådgivning

Åben anonym familierådgivning er et tilbud om psykologisk og/eller familiebehandlingsmæssig hjælp til selvhjælp. Formålet er at forebygge, mens problemerne endnu er små gennem en hurtig indsats.

Åben anonym familierådgivning er for familier med børn under 18 år med bopæl i Ishøj Kommune.

Du og din familie kan have gavn af familierådgivning, hvis I har brug for en uforpligtende snak eller rådgivning. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om udfordringer i forhold til forældrerollen; konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn; skilsmisserelaterede udfordringer; eller bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør.

Samtalerne er anonyme. Vi har tavshedspligt om indholdet af samtalerne, på nær oplysninger i forhold til den skærpede underretningspligt.

Borgere med bopæl i Ishøj Kommune

Henvendelse skal ske til Familieværkstedet på Ishøjgård.

I tilbydes op til fem samtaler i Familieværkstedets åbne anonyme rådgivning. Rådgivningen foregår enten over telefon eller som konsultation i Familieværkstedet. Desuden kan I modtage vejledning om, hvor I kan få yderligere hjælp til spørgsmål, bekymringer og problemstillinger.

For at komme i kontakt med den åbne anonyme rådgivning skal I ringe til tlf. 23 43 40 74. Hvis ikke telefonen besvares, kan I lægge en besked, og I vil derefter blive kontaktet af en familiekonsulent.