Aflastningen

Er du vores nye dygtige kollega?

Vi mangler timelønnede medarbejdere. Vi har ledige vagter fortrinsvis i weekenden og du har mulighed for enten at byde ind på ledige vagter eller have faste weekendvagter.
Hvis du vil vide mere, kontakt da venligst leder af Aflastningen Majbritt Brydensholt på majbb@ishoj.dk eller 51165906.

Om Aflastningen

Aflastningsinstitutionen har 28 pladser fordelt i fire grupper med syv børn. Børnene kommer i faste grupper en bestemt ugedag samt hver fjerde weekend. En weekend løber altid fra fredag eftermiddag til mandag morgen. 

I Aflastningen lægger vi vægt på trygge rammer, genkendelighed og sociale kompetencer. Derfor tilbyder vi støtteophold i faste grupper af syv børn. Børnene får på den måde altid det samme værelse og er altid sammen med de samme børn.

Målgruppe

Vi tilbyder støtteophold til børn og unge i alderen 5-17 år. Målgruppen er børn og unge med diagnoser indenfor ASF, ADHD, ADD samt lignende diagnoser. Derudover børn og unge med medførte hjerneskader.

I samarbejde med sagsbehandleren og familien udarbejdes der en individuel handleplan for hvert barn. Vi kan tilbyde, at der efter et år udarbejdes en statusrapport og afholdes et møde, og derefter at vi efter cirka seks måneder følger op på statusrapporten – også her med et efterfølgende møde.

 

Personalet i aflastningen

Vi tror på, at et kompetent og engageret personale er det vigtigste, når det gælder om at skabe et trygt, kærligt og udviklende miljø for børnene. Vores medarbejdere er ikke kun uddannet inden for deres respektive fagområde, men besidder alle den empati og forståelse, der kræves for at arbejde med børn med særlige behov.

Det er den unikke kombination af faglighed og menneskelighed, der gør at vi betragter vores personale som vores mest værdifulde aktiv.

Aflastningen på tur til Ishøj Strandpark

Visitation til aflastning

Børn og unge kan visiteres til et støtteophold på Ishøjgård via egen sagsbehandler. Herefter kontaktes afdelingsleder Majbritt Brydensholt, og der arrangeres et besøg og et indledende møde. Opstart bliver altid aftalt individuelt mellem forældre og Ishøjgård.

Børnene visiteres for 91 eller 182 døgn årligt.

Pris 2024: 3.478 kr./døgn.,

Kontakt Ishøjgård eller Majbritt for mere information (51165906).