Aflastningen

Er du vores nye dygtige kollega?

Vi søger løbende nye medarbejdere i aflastningen - både pædagoger og vikarer. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om aflastningen og Ishøjgård, så kontakt Brian Olsen (40356476) for mere information.

Om Aflastningen

Aflastningsinstitutionen har 28 pladser fordelt i fire grupper med syv børn. Børnene kommer i faste grupper en bestemt ugedag samt hver 4. weekend. En weekend løber altid fra fredag eftermiddag til mandag morgen. 

I Aflastningen lægger vi vægt på trygge rammer, genkendelighed og sociale kompetencer. Derfor tilbyder vi aflastning i faste grupper af syv børn. Børnene får på den måde altid det samme værelse og er altid sammen med de samme børn.

Målgruppe

Vi aflaster børn og unge i alderen 5-17 år. Børnene har diagnoser indenfor ASF, ADHD, ADD samt lignende diagnoser. Derudover aflastes børn med medførte hjerneskader.

I samarbejde med sagsbehandleren og familien udarbejdes der en individuel handleplan for hvert barn. Desuden tilbydes der statusrapport en gang årligt med efterfølgende møde samt en opfølgning på status cirka seks måneder efter – også med efterfølgende møde.

 

Visitation til aflastning

Børn og unge visiteres til aflastning på Ishøjgård via egen sagsbehandler. Herefter kontaktes afdelingsleder Majbritt Brydensholt, og der arrangeres et besøg og indledende møde. Opstart bliver altid aftalt individuelt mellem forældre og Ishøjgård.

Børnene visiteres for 91 eller 182 døgn årligt.

Pris 2023: 3.469 kr./døgn.,

Kontakt Ishøjgård eller Majbritt for mere information (51165906).