Aflastningen

Er du vores nye dygtige kollega?

Vi søger løbende nye vikarer til Aflastningen. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om Aflastningen og Ishøjgård, så kontakt Majbritt Brydensholt (51165906) for mere information.

Om Aflastningen

Aflastningsinstitutionen har 28 pladser fordelt i fire grupper med syv børn. Børnene kommer i faste grupper en bestemt ugedag samt hver fjerde weekend. En weekend løber altid fra fredag eftermiddag til mandag morgen. 

I Aflastningen lægger vi vægt på trygge rammer, genkendelighed og sociale kompetencer. Derfor tilbyder vi støtteophold i faste grupper af syv børn. Børnene får på den måde altid det samme værelse og er altid sammen med de samme børn.

Målgruppe

Vi tilbyder støtteophold til børn og unge i alderen 5-17 år. Målgruppen er børn og unge med diagnoser indenfor ASF, ADHD, ADD samt lignende diagnoser. Derudover børn og unge med medførte hjerneskader.

I samarbejde med sagsbehandleren og familien udarbejdes der en individuel handleplan for hvert barn. Vi kan tilbyde, at der efter et år udarbejdes en statusrapport og afholdes et møde, og derefter at vi efter cirka seks måneder følger op på statusrapporten – også her med et efterfølgende møde.

 

Visitation til aflastning

Børn og unge kan visiteres til et støtteophold på Ishøjgård via egen sagsbehandler. Herefter kontaktes afdelingsleder Majbritt Brydensholt, og der arrangeres et besøg og et indledende møde. Opstart bliver altid aftalt individuelt mellem forældre og Ishøjgård.

Børnene visiteres for 91 eller 182 døgn årligt.

Pris 2024: 3.478 kr./døgn.,

Kontakt Ishøjgård eller Majbritt for mere information (51165906).