Familieværkstedet

Om familieværkstedet

Familieværkstedet er et tilbud til familier med børn og unge fra 0-18 år, der bor i Ishøj Kommune. Vi er 12  familiekonsulenter ansat med bred og alsidig uddannelse indenfor familiebehandling. 

Vi tror på, at alle har et ønske om at være gode forældre, og at vi alle – også i forældrerollen – gør det bedste vi kan, ud fra dét vi har lært. Vi arbejder ud fra barnet i centrum med de betydningsfulde andre omkring sig for at skabe den bedst mulige udvikling og trivsel for familien som helhed.

Afspil video
Samtale i forbindelse med familiebehandling

Vi hjælper med at ...

  • strukturere hverdagen ift. at skabe bedre relationer i familielivet
  • blive bedre til at sætte grænser ift. jeres børn og jer selv
  • få indsigt og skabe ændringer i uhensigtsmæssige mønstre
  • opnå mulighed for at skabe forandringer i det relationelle samspil mellem dig og dit barn
  • forbedre kommunikationen mellem dig og dit barn, samt andre betydningsfulde personer i jeres netværk. Herunder at blive til at lytte til og forstå hinanden

Kontakt Familieværkstedet

I kan blive henvist til Familieværkstedet ved at henvende jer personligt til Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Rådhus 4. sal, eller kontakte centret pr. telefon.

Hvis I bor i Ishøj Kommune, kan I selv henvende jer direkte på vores telefon til Familieværkstedet, hvor vi kan tilbyde op til fem gratis samtaler med råd og vejledning i Åben Anonym Rådgivning.

Familieværkstedet: 23 43 40 74.

Center for Børn og Forebyggelse: 43 57 75 78.

Familierådgiver gennemgår følelsesark som led i familiebehandling

Målgruppen for den tidlige familieindsats er forældre med børn i alderen 0-4 år og gravide, hvor der er en stor bekymring for barnets udvikling og trivsel, og det vurderes, at der er behov for en særlig intensiv indsats. 

Pigegruppen på Familieværkstedet er et tilbud for piger i alderen 7-15 år, der har brug for et netværk samt støtte til at få deres dagligdag til at fungere.

Gruppen mødes en gang om måneden.

Gruppen er et tilbud til børn og unge, som har en søskende, der har en diagnose eller et handicap. Her møder man andre børn og unge, som er i samme situation, og man kan tale om, hvordan det er at have en søskende med en diagnose eller et handicap.

Du kan ringe til åben anonym familierådgivning, hvis du har børn op til 18 år, og har brug for rådgivning og vejledning. Det kan fx være konflikter i familien, der påvirker barnet; udfordringer i forhold til forældrerollen; etc.

Et tilbud til familier med børn i aldersgruppen 0-18 år, der har brug for støtte til at håndtere konkrete udfordringer eller problemer, fx fastlåste konflikter i familien.