Pigegruppen

Formål

Pigegruppen på Familieværkstedet er et tilbud for piger i alderen 7-15 år. Pigerne mødes en gang om måneden i Familieværkstedets lokaler. 

Målgruppen

Piger der har udfordringer i forhold til at skabe sociale kontakter i deres hverdag.

Det kan være:
  • stille, generte og ofte mobbede piger.
  • piger der har oplevet at miste en forælder.
  • piger der har oplevet, at en forælder er blevet ramt af sygdom.
  • piger der har haft andre oplevelser, som har haft indflydelse på deres hverdag.
Fælles for dem alle er, at de har brug for et netværk og støtte til at få deres dagligdag til at fungere.

Hvad laver vi i pigegruppen?

Når vi mødes i pigegruppen, taler vi meget. Desuden laver vi forskellige øvelser, bl.a. om følelser, og vi leger, hygger, tager på tur og får lidt at spise. Vi har en fast struktur for mødet. Det er altid muligt at afvige fra det planlagte program, hvis der i gruppen eller hvis gruppeledere vurderer, at der er behov for dette.

Vi tilbyder også pigernes forældre en samtale, hvis de ønsker det, eller hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Inden pigerne starter i pigegruppen, har vi haft en samtale med dem og deres mor og/eller far.

Kontakt

Tilbuddet varetages af familiekonsulenterne Birgitte Andersen og Pia Esbjørn.

Familieværkstedet på Ishøjgård kan kontaktes på tlf. 43 74 20 74.