Skolen på ishøjgård

Hvad er Skolen på Ishøjgård

Skolen på Ishøjgård er en specialskole beliggende i Ishøj Landsby. Målgruppen på skolen er børn og unge i socio-emotionelle vanskeligheder og et tilbud for børn og unge, der er bosat i Ishøj.

Fælles for vores børn og unge er, at de alle har haft det vanske-ligt i deres tidligere dagtilbud eller skole og ofte også derhjem-me og derfor også har mange nederlag med sig i bagagen. Skolen er således for børn, der har brug for andre rammer end dem, der kan tilbydes i den almene skole, og som for en periode har brug for ekstra voksenstøtte og et mere individuelt tilpasset skoletilbud.

Eksamensforberedelse som en del af undervisningen på Skolen på Ishøjgård

Skolens målsætning

Det er vores målsætning, at vores børn og unge opnår en masse succeser på Ishøjgård, og at de samtidig udvikler sig både fagligt, socialt og menneskeligt. På den længere bane ønsker vi, at de får forløst deres egne potentialer for at opnå et godt og meningsfuldt liv efter skolen, gennem et for dem relevant uddannelsesforløb.  Det er skolens eksplicitte målsætning, at børnene efter en periode på ca. to år vender tilbage til et alment skoletilbud eller fortsætter på en relevant ungdomsuddannelse. Når eleverne er klar til at skulle videre fra Ishøjgård, så bliver der altid lavet en grundig brobygning til det nye sted, så vi er sikre på, at eleverne får de bedste betingelser for fortsat udvikling.

Skolens organisering

Skolen på Ishøjgård er opdelt i tre teams, hvor eleverne er fordelt ud fra deres alder og funktionsniveau i hhv. 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse. Vi har en skolepsykolog tilknyttet, og desuden er der en socialfaglig konsulent ansat på skolen. Sammen danner de bindeleddet mellem skole, forældre og forvaltning. På Ishøjgård vægter vi et tæt samarbejde med vores forældre højt, og derfor afholder vi løbende handleplansmøder og netværksmøder sammen, hvor børnene og de unges trivsel, læring og udvikling er i fokus.

Ishøjgårds egne bede benyttes i undervisningen
Aktiv undervisning

Den pædagogiske tilgang

I Skolen på Ishøjgård bestræber vi os på at arbejde systemisk og narrativt, hvilket betyder, at vi har et kompromisløst fokus på elevernes ressourcer – fremfor deres mangler -, og at vi arbejder aktivt med de fortællinger, der er i og omkring børnene.

Vi ønsker et trygt og roligt miljø på skolen og har derfor valgt at arbejde aktivt med Low-aroulsaltilgangen, hvilket bl.a. betyder, at vi er ekstra opmærksomme på at tilpasse vores krav til eleverne, og at vi har stort fokus på at elevernes stressniveau ikke stiger, samt håndteres professionelt når det alligevel gør. 

Arbejde der giver mening

Vi er meget optaget af, at sætte relevante og realistiske målsætninger for vores pædagogiske arbejde med den enkelte elev og vægter derudover en høj systematik i vores samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere, da vi har erfaring med, at velbeskrevne indsatser, hvor alle kender deres rolle, skaber varig udvikling.

En pædagog indstiller time-timeren, hvilket er et redskab specialskolen i høj grad benytter sig af i undervisningen.
Ishøjgårds nærmiljø bruges aktivt til at fremme læringen.

Kontakt Skolen på Ishøjgård

Skolen på Ishøjgård kan kontaktes på telefon 43 74 20 74 eller på mail ishojgaard@ishoj.dk.

Derudover kan de enkelte teams kontaktes direkte på nedenstående telefonnumre. Den direkte kontakt til teamet er dog forbeholdt forældre.

Team 1: 22 18 64 51 / 21 80 46 22
Team 3: 22 18 64 52 / 22 18 64 53
Team 4: 61 71 22 55