Søskendegruppe

Om søskendegruppen

Søskendegruppen er for børn og unge med en søskende, der har en diagnose eller et handicap. Tilbuddet omfatter to grupper: en børnegruppe for børn i alderen 7-10 år og en ungegruppe for teenagere i alderen 11-18 år.

Formålet med søskendegruppen er at skabe et rum, hvor barnet eller den unge kan møde jævnaldrende, som er i samme situation. I søskendegruppen kan man tale med andre børn og unge om, hvordan det er at have en bror eller søster, som har en diagnose eller et handicap.

På gruppemøderne vil gruppelederne støtte barnet eller den unge i at dele sin historie og tanker med resten af gruppen, og hjælpe alle i gruppen med at udveksle erfaringer med hinanden. I søskendegruppen vil man derfor kunne få tips og ideer fra andre børn og unge til, hvordan man kan håndtere forskellige situationer i hverdagen, hvor det at have en søskende med et handicap er noget, der fylder.

Forløbsbeskrivelse

Søskendegruppen mødes hver anden onsdag kl. 15:00-16:45. På gruppemøderne vil man blive præsenteret for forskellige øvelser – både den slags øvelser, der får én til at grine, og den slags øvelser, der giver én mod til at tale om de svære ting i hverdagen. Der vil være særligt fokus på at få talt om, hvilke muligheder man selv har for at tænke eller handle anderledes, når man står i en svær situation.

Opstart

For at blive en del af søskendegruppen kan du henvende dig til din rådgiver i Center for Børn og Forebyggelse og bede om at blive visiteret. Du kan også henvende dig direkte til Familieværkstedet, hvis du som ung ønsker at deltage i en søskendegruppe, eller hvis du som forældre har et barn, som du mener, vil profitere af at deltage i en søskendegruppe. Familieværkstedet inviterer til en indledende familiesamtale, hvor børn, unge og forældre kan høre om tilbuddet. Det er også her, at vi sammen afdækker om tilbuddet er relevant for dig eller dit barn. Herefter kan gruppeforløbet starte – dog med forbehold, at der starter nye medlemmer i grupperne en gang i kvartalet. Hvis der under forløbet viser sig et behov for en familiesamtale, er dette også muligt. Varigheden af forløbet vil afhænge af en individuel vurdering – dog maksimalt et år.

Kontakt

Søskendegruppen varetages af familiekonsulenterne Caroline Petersen og Ditte Frerksen.

Familieværkstedet på Ishøjgård kan kontaktes på tlf. 43 74 20 74.