Tidlig familieindsats

Målgruppen

Målgruppen for den tidlige familieindsats er forældre med børn i alderen 0-4 år og gravide, hvor der er en stor bekymring for barnets udvikling og trivsel, og det vurderes, at der er behov for en særlig intensiv indsats. Tilbuddet retter sig overvejende mod sårbare gravide og børn i alderen op til 1 år.

Formålet med forløbet er at styrke den tidlige tilknytning mellem forældre og barn, samt at støtte forældrene i at udvikle kompetencer, så de kan møde deres barn i et udviklingsstøttende samspil.

Opstart

Forløbet tilrettelægges individuelt og afhænger af bekym-ringerne for barnet og foregår i tæt samarbejde mellem forældre, rådgiver og Familieværkstedet. 

Der afholdes et opstartsmøde om familiebehandlingen med de tre parter, hvor handleplanspunkterne prioriteres . Forløbet tager udgangspunkt i forældrenes ønsker, og de konkrete mål familierådgiveren beskriver i handleplanen.

Vi kan hjælpe med

  • At fremme forældre/barn kontakten.
  • At styrke forældre/barn relationen for bedst muligt at udvikle og støtte barnets sociale, følelsesmæssige, verbale, motoriske og kognitive færdigheder.
  • At guide forældrene til at kunne fremstå forudsigelige og tydelige.
  • At støtte forældrene i at udvikle kompetencer, så de kan se, forstå og møde deres barn i et udviklingsstøttende samspil.
  • At tilbyde udvidet sundhedspleje 
  • At tilbyde psykologsamtaler.
Samtale i forbindelse med familiebehandling

Visitation

Visiteringen kan ske via § 11,3 eller § 52,3. Et forløb kan vare i op til 24 måneder. Efter tre måneder skrives en kort statusbeskrivelse, som gennemgås med familien inden, den sendes til rådgiveren. Herefter afholdes der et statusmøde, hvor det videre forløb planlægges.

Visitationen foregår via StraXen. For yderligere oplysninger om Tidlig Familieindsats kan du kontakte Familieværkstedet på tlf. 23 43 40 74.