Korte vejledningsforløb

Formål

De korte vejledningsforløb for familier er rettet mod familier med børn i alderen 0-18 år.

Tilbuddet om råd og vejledning er relevant for jer, der som familie har brug for støtte til at håndtere konkrete udfordringer eller problemer i jeres familie eller i jeres kontakt med eksempelvis daginstitution eller skole. Formålet med tilbuddet er at forebygge, mens problemerne endnu er små gennem en hurtig og målrettet indsats.

Forløbsbeskrivelse

Tilbuddet indeholder rådgivning og vejledning, der tager udgangspunkt i jeres ønsker om forandring. Det kan være et tilbud til hele familien, hvor der tilbydes samtaler og/eller aktiviteter, hvorigennem I som familie kan øve jer og finde frem til nye måder at være sammen på. Det kan også være råd og vejledning, der hovedsagelig tager udgangspunkt i samtaler med jer som forældre.

I kan for eksempel benytte tilbuddet, hvis I oplever:

  • fastlåste konflikter
  • uhensigtsmæssige mønstre i familien
  • behov for at blive bedre til at lytte til og forstå hinanden i familien
  • behov for hjælp til at se og forstå jeres barn og støtte barnets trivsel og udvikling
  • behov for hjælp til at få et bedre samarbejde med jeres barns netværk, fx skole og daginstitution

Den familieorienterede rådgivning tilbydes som enkelte samtaler eller kortere eller længerevarende samtale-/aktivitetsforløb. Et samtale- eller aktivitetsforløb kan have en varighed på op til seks måneder. For borgere med bopæl i Ishøj Kommune foregår forløbet på Familieværkstedet på Ishøjgård. 

Opstart

Det er familierådgiverne i Center for Børn og Forebyggelse, der visiterer familier til et rådgivnings- og vejledningsforløb. Det forventes, at I er motiverede for at indgå i tilbuddet. Efter afsluttet rådgivnings- og vejledningsforløb bliver der udfærdiget et kort udskrivningsbrev til jeres familierådgiver. Der er ikke krav om, at der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en handleplan forud for opstart af et rådgivnings- og vejledningsforløb.

Kontakt

Vejledningsforløbet varetages af familiekonsulenter fra Familieværkstedet på Ishøjgård.

Straxen i Center for Børn og Forebyggelse kan kontaktes på tlf. 43 57 75 78.